Танд санал болгох үйлчилгээ

  • Шноркелинг /Богино зайн шумбалт/

  • Каяк завь

  • Гүний усанд шумбалт

  • Гэр буудал

  • Усан онгоц /8 хүний тээвэр/

  • 58 хүний усан онгоц