58 хүний усан онгоц

Усан онгоцны үйлчилгээ

Та Хөвсгөл далайг тойрсон Саяны нуруу түүний салбар уулсууд , Ханх сумын нутагт байх байгалын үзэсгэлэнт газраар аялахаар төлөвлөсөн бол манай Компаний Хатгал- Ханхын усан замын зорчигт тээврийн үйлчилгээг ашиглах боломжтой юм. Хатгалын усан зогсоолоос Ханх хүртэл 58 хүний суудалтай усан онгоц зорчигч тээвэрлэх маршрутаар явахдаа манай кемп дээр зогсолт хийж зорчигчидоо авах боломжтой. ..